Jazzveranda

Sommar på Gubbhyllan betyder jazz på verandan, enligt tradition. Säsongen 2020 hölls inga jazzkvällar på grund av det rådande pandemiläget, men vi hoppas kunna återkomma med våra populära musikkvällar i någon form, så snart som möjligt. 

Det är med sorg i hjärtat vi har fått göra ett uppehåll när det gäller måndagsjazz på Gubbhyllans veranda. Men vi lovar, så snart det är tillåtet kommer vi att planera för nya, härliga musikkvällar. Håll koll på hemsidan eller fråga oss under säsongen, varmt välkommen när det är dags igen!

Denna webbplats innehåller information om vin och riktar sig till dig som är 25 år eller äldre. Genom att fortsätta bekräftar du rätt ålder.